УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

19 февруари 2020 г., сряда, 14:00-17:00ч.,
Аулата – Ректорат,
СУ „Св. Климент Охридски“

Организатор на събитието:
Отдел „Международно сътрудничество“,
СУ „Св. Климент Охридски“
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg