Условно записване на студенти в по-горен курс

Съгласно Решение на Деканския съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата от 12.08.2020 г. условно записване на студенти в по-горен курс става с не повече от 3 невзети изпита от  последната година.

Студентите с повече от 3 изпита подават заявления до Декана на ФНОИ за съответните разрешения за записване.