Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307/31.07.2020 г., ще се проведат чрез дистанционни средства, по предварително изготвените разписи за обучение на студентите – задочно обучение за зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

Съгласно Решение на Деканския съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата от 12.08.2020 г. се предвижда присъствена среща със студентите, задочно обучение по специалности и курсове / разпределени по групи, специално за срещите/ в първия ден на очните занятия по обявените на сайта на ФНОИ разписи /ЩРАКНИ ТУК/, на които ще бъде дадено указание за провеждане на занятията.

Срещите ще се проведат при спазване на противоепидемиологичните санитарно-хигиенни изисквания.

Студентите са разпределени за срещите в залите в групи при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя на местата в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви с лични предпазни средства – маска и ръкавици.