Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във ФНОИ за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. ще се проведат чрез дистанционни средства, по предварително изготвените разписи за обучение на студентите – задочно обучение.

Съгласно Решение на Деканския съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата от 23.08.2021 г. се предвижда присъствена среща със студентите, задочно обучение по специалности и курсове /разпределени по групи, специално за срещите ВИЖ ТУК/ на които срещи ще бъде дадено указание за провеждане на занятията.

Срещите ще се проведат при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Студентите са разпределени за срещите в залите в групи при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя на местата в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.