Учебните занятия на студентите от редовна форма на обучение през зимен семестър на учебната 2020-2021 г.. ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от редовна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, съгласно решение на Факултетния съвет на ФНОИ от 24.09.2020 г.  и Заповед на Ректора № РД 19-343/16.09.2020 г., ще се проведат чрез дистанционни средства, по предварително изготвените разписи за обучение на студентите – редовно обучение за зимен семестър на уч.2020/2021 г.

Съгласно Решението на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата се предвижда присъствена среща със студентите, редовно обучение по специалности и курсове /разпределени по групи, специално за срещите/    /ВИЖ ТУК/ , на които срещи ще бъде дадено указание за провеждане на занятията.

Срещите ще се проведат при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Студентите са разпределени за срещите в залите в групи при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя на местата в помещенията.

Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.