Училище Дени Дидро търси да назначи Учител по английски език

Училище „Дени Дидро“ отвори врати през септември 2021 година в град Банкя за деца от подготвителна група и първи клас. Мисията ни е да се утвърди нов модел на образование, в дух на толерантност и любопитство, рационална мисъл и научен метод, солидарност и приветливост, ценности и принципи. Предлагаме съвременна среда, различна от традиционното образование, в която децата се поощряват да търсят и откриват отговори и решения, да се обогатяват с нови знания и умения, да откриват и развиват своите интереси и таланти, да растат с уважение и грижа за хората и природата. Училищната база е изцяло съобразена със съвременните изисквания за енергийна ефективност и предлага просторни и специално оборудвани стаи, две библиотеки, модерна кухня, басейни, физкултурни салони, външни игрища, писта за бягане, амфитеатър, външни и вътрешни зони за игри.

 Търсим да назначим служители на позиция Учител по английски език

 Основни отговорности:

 • Да планирате и провеждате учебния процес
 • Да насърчавате и следите прогреса и развитието на децата, както в група така и индивидуално
 • Да се грижите за децата по време на образователните и извънкласни дейности, организирани от училището. 

 Качества и квалификации, които търсим:

 • Завършено висше образование със степен магистър или бакалавър в специалност: Английска филология с квалификация педагог, учител; Педагогика на обучението по английски език; Учител с чужд език
 • Предишен опит между 3 и 7 години е предимство
 • Отлични комуникативни умения и конструктивно мислене
 • Инициативност и креативност в организирането на цялостното обучение на децата
 • Познаване на съвременни методи на преподаване и умения за адаптиране към индивидуалните нужди на учениците

 Нашето предложение:

 • Работа в млад екип и динамична среда
 • Отлична работна атмосфера в нова и съвременно оборудвана база
 • Добро възнаграждение
 • Обучение на малки класове (до 18 деца в група)

Ако имате желание да станете част от нашия екип, изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо на info@denisdiderot.bg или contact@denisdiderot.bg

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.