Учител начален етап – ЦОУД

102 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Панайот Волов”
гр. София, общ. Столична, Надежда-4, ул. „Звезда” №3, тел. 02/938 26 54
www.102ou.com

102 Основно училище „Панайот Волов“ търси да назначи за периода от 24.02.2020 г до 16.06.2020 г. учител начален етап – ЦОУД.
Нашите изисквания:
– Висше образование по специалност Начална училищна педагогика, може и студент 3 или 4 курс;
– Желание за овладяване и прилагане на различни методи във възпитателно-образователния процес;
– Умения за работа в екип.
Моля, изпратете своята автобиография придружена с актуална снимка адрес – info@102ou.com