ФАКУЛТЕТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА: СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

27 февруари 2020 г., четвъртък, 12:00 часа,
зала 512 на ФНОИ

Студентите и докторантите ще имат възможност да се запознаят с условията, реда и начина за кандидатстване, както и със спецификата на изискванията на партньорските на ФНОИ университети.
Напомняме, че електронната система за кандидатстване за 2020/2021 академична година ще бъде отворена на 20.02.2020г. и студентите и докторантите ще могат да подадат своите документи до 6 март 2020г.
ОЧАКВАМЕ ВИ!


Организатор на събитието:
доц. дн Розалина Енгелс-Критидис,
Еразъм координатор на ФНОИ,
е-мейл: r.engels@fppse.uni-sofia.bg