Фирма, предоставяща езиково обучение по английски език в държавни детски градини, търси да назначи бакалаври или магистри от специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП

Фирма, предоставяща езиково обучение по английски език в държавни детски градини, търси да назначи бакалаври или магистри от специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП. 
Гъвкаво работно време, възможност за допълнителни часове, мотивиращо възнаграждение. 
Лице за контакт: Иванова, тел. 0894436886