Фондация за образователна трансформация търси да назначиначален учител с профил математика и учител по музика в начален и прогимназиален етап

Фондация за образователна трансформация има открити свободни позиции  за:

– начален учител с профил математика,

– учител по музика в начален и прогимназиален етап.

За контакти: velislav.petkov@transform.bg