ЦОП „Пътека“ в София търси да назначи логопед.

Центърът за обществена подкрепа „Пътека“ е нова инициатива, стартирана през началото на 2024 г., като държавно делегирана дейност към Столична община. Нашата мисия е да предоставяме качествена терапия и рехабилитация, информиране и консултиране, общностна работа, както и застъпничество и посредничество, на тези, които се нуждаят.

Търсим дипломиран логопед, който да се присъедини към нашия екип. Не е изискван сериозен професионален опит, но желанието за учене и ангажираност са от съществено значение.

Отговорности:

  • Провеждане на индивидуални и групови сесии за терапия и рехабилитация.
  • Предоставяне на информация и консултиране на клиентите.
  • Ангажиране в общностни проекти и инициативи.

 Изисквания:

  • Диплома за логопед.
  • Желание за работа с хора и подобряване на техния живот.
  • Способност за ангажиране в екипна работа.
  • Добри комуникативни умения.

 Условия на труд:

  • Трудов договор съгласно изискванията на Кодекса по труда.
  • 6-месечен изпитателен срок.
  • Възможности за професионално развитие и обучение.

 Ако желаете да се присъедините към нас и да бъдете част от екип, посветен на подпомагане на обществото, моля, изпратете вашата автобиография и мотивационно писмо на адрес: cop_pateka_sofia@mail.bg

Срок за кандидатстване: 30.06.2024 г.