Частна детска Монтесори градина търси да назначи учители и помощник-учители

Ние сме частна Монтесори детска градина Детската (detskata.com). Прилагаме основно философията и методите на Мария Монтесори, но сме отворени и към други нетрадиционни методи. Работим вече четвърта година, в приятна среда – нова сграда, специално проектирана за детска градина, с голям двор, в който прекарваме по няколко часа на ден.
Търсим помощник учител за групата ни 2-4 години и учител/помощник учител за групата 4-6г., които да споделят нашите ценности: толерантност и уважение, грижа към природата, приемане на различното, насърчаване на любознателност за цял живот, възпитаване на децата в самостоятелност (грижа за себе си, грижа за околните и средата), воля, самодисциплина и свобода на избора, поемане на отговорност за собствените действия.  
Ние държим Помощник учителят / Учителят да:
Желае да прилага нетрадиционни педагогически методи, като използваните от Монтесори, Р.Щайнер, горски детски градини, демократични училища
Прилага учене чрез преживяване, общуване с природата, творчество и игри
Възпитава толерантност и любов към многообразието на света, уважение и грижа за околните и природата
Възпитава децата в концентрация, любознателност, самостоятелно търсене на отговори
Възпитава у децата умение да разрешават конфликтите си, уважение и грижа към себе си и околните
Умее да изслушва, да е последователен, енергичен, търпелив, инициативен и позитивен
Умее да поставя граници, да демонстрира и следва приетите правила
Умее да наблюдава децата, да ги разбира, да открива индивидуалните им способности и интереси, да ги насочва и стимулира
Ако се интересувате или имате нужда от повече информация, можете да пишете на мейл detskatami@gmail.com или да се обадите на тел. 0879572038, Нина Босакова.