ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ търси да назначи възпитател с начална или предучилищна педагогика

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ търси да назначи възпитател с начална или предучилищна педагогика за следобедна смяна 14:30-18:30 ч. Възможност за сключване на постоянен трудов договор и поемане на класно ръководство. Предлага се спокойна, мотивираща и креативна работна среда. Училището се намира в гр. София, район Витоша, бул. „Цар Борис III“, № 224, етаж 3 (в Сградата на ДИУУ, към СУ „Св. Климент Охридски“, етаж 3). Изисквания: бакалавър или магистър ПНУП или студенти по специалността. Кандидатстване на: oyalamova@unischool.bg