ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „140 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ И ХОРИЗОНТИ“

ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „140 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ И ХОРИЗОНТИ“ – 23 и 24 юни 2022г. –  Аула, Зала 1 и Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“

Програма