Юбилеен сборник „140 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСТИЖЕНИЯ И ХОРИЗОНТИ“: достъп до безплатно електронно издание
140 години предучилищно образование в българия: постижения и хоризонти“. Юбилеен сборник по случай 140-годишнината от откриването на първата детска градина в България. Съставител и научен редактор: проф. дн Розалина Енгелс-Критидис. УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, ISBN 978-954-07-5471-0

Сборникът съдържа 55 доклада, представени на Юбилейния национален научен форум с международно участие „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“ (23 и 24 юни 2022 г., гр. София), организиран от Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ и Българския национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, по случай 140-годишнината от откриването на първата детска градина в България, основана през 1882 г. в гр. Свищов от Никола Живков. Автори в сборника са 64 участници с доклади – 40 университетски преподаватели, 18 детски учители, 2 директори на детски градини, 2 психолози, 1 ресурсен учител и 1 докторант.

С благодарност към Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,  Декана на ФНОИ проф. дпн Милен Замфиров и съставителя на сборника проф. дн Розалина Енгелс-Критидис, публикуваме линк за достъп към изданието:

140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти – Електронно издание (unipress.bg)

Фотокадри от Юбилейния форум „140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти“, на който бяха представени докладите, публикувани в сборника, можете да видите на следния линк: https://omep-bg.org/2022/06/28/yubilejniyat-natsionalen-nauchen-forum-140-godini-preduchilishtno-obrazovanie-v-balgariya-postizheniya-i-horizonti-forum-v-kadri/