148 ОУ “ проф. д-р Любомир Милетич”, гр. София търси да назначи ресурсен учител.

148 ОУ “ проф. д-р Любомир Милетич”, намиращо се на Ул. Слатина 35 в гр. София, търси да назначи ресурсен учител. 
При наличие на интерес към позицията: 148oumiletich@gmail.com