171 ДУ „Стоил Попов“ търси да назначи трима начални учители

171 ДУ „Стоил Попов“, намиращо се на ул. „Светлина“ 26, 1280 Кумарица, гр. Нови Искър, търси да назначи двама учители в начален етап ЦУОД и един учител начален етап.

Тел за контакт: 0884801734

Срок за кандидатстване: 23 юни 2023 г.