18 СУ „Уилям Гладстон“ търси да назначи учител ЦУОД по заместване.

18 СУ „Уилям Гладстон“, намиращо се на ул. Пиротска 68 в София, търси да назначи учител ЦУОД по заместване.

Тел за контакт: 029880301

Срок за кандидатстване: 19 юни 2023 г.