SOS Детски селища България търси да назначи възпитател за ЦНСТ-София и психолог за консултативния си център в Перник

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 137 страни по света. Търсят се възпитател за ЦНСТ-София и психолог за консултативния център в Перник.

Възпитателят ще осъществява:

ü  Пряка социална и педагогическа работа с децата и юношите, настанени в нашите младежки домове;

ü  Комуникация с държавни и обществени организации с оглед осигуряване и защита на най-добрия интерес на децата и младежите;

ü  Организиране и структуриране свободното време и ежедневието на децата.

Очакват се кандидати с опит в социално-педагогическата сфера, с умения за общуване с тийнейджъри и най-вече с желание и готовност да работят за каузата на младежите, израснали в неблагоприятна социална среда.

Работното място е в София, кв. Овча купел (удобна транспортна връзка с автобусни линии 111, 73, 60, метролиния 3)

Психологът се очаква да:

Ø  осъществява диагностична дейност;

Ø  предоставя психологическо консултиране;

Ø  организира и води групова работа с деца и семейства, потребители на услуги в Консултативния център;

Ø  работи като водещ на случай;

Ø  изготвя психологическа оценка по насочените от социалните работници случаи;

Ø  участва в планирането на социалните услуги и дейности в центъра;

Ø  при необходимост извършва психологическа оценка извън територията на Центъра.

Работното място е в гр. Перник, ул. “Брезник“ № 1, ет. 1, ап. 2

За контакти: svetla.mogilanska@sosbg.org

Срок на кандидатстване: 20 април 2024 г.