Музиката през Средновековието (литургична и светска музика в средновековна Европа)

Заглавие: Музиката през Средновековието (литургична и светска музика в средновековна Европа)

Автор: Боряна Мангова

Издателство: СБМТД-Музикални хоризонти

Година: 2020

ISBN: 978-619-91025-1-0

Монографията изследва религиозните и светските културни взаимодействия между Изтока и Запада на средновековна Европа, като акцентира върху техните музикални аспекти. Изложението проследява паралелно развитието на средновековната източна и западна европейска музика като неотделима част от духовния и светския живот, от научната мисъл и изкуството на епохата. Наблюдавани са функциите на музиката в различните обществени сфери, възгледите за нея в средновековните трактати, в политическите стратегии на светската и църковната власт, в естествените духовни и емоционални стремежи на всички обществени прослойки от контакти с музиката, третирана като наука, изкуство или просто като средство за развлечение. Авторът се стреми да обвърже музикологичното знание за средновековните музикално-композиционни техники и жанрове, за основни школи и личности в развитието на музиката с житейските и мисловни модели на средновековното общество от социологически и културологични позиции. Предпочитани методи на изследване са културологичният, сравнителният и музикално-социологическият.