Канонични потенции в българската народна песен (с ноти и схеми)

Заглавие: Канонични потенции в българската народна песен (с ноти и схеми)

Автор: Росица Тодорова

Издателство: Музикално общество „Васил Стефанов“

ISBN: 954-90353-1-Х

Година: 1998

Книгата разглежда мелодическите особености на българския песенен фолклор от всички музикалнодиалектологични области и жанрове като предпоставка за многогласно прозвучаване при едновременно изпълнение с хоризонтално и вертикално разместване на встъпленията. Показани са принципите на конструиране и технологичните зависимости и съотношения при построяването на видовете канонични форми. Има широко приложение за създаване на канони от автентични фолклорни песни за изпълнение от деца и ученици.