Феноменът „Излел е Дельо хайдутин“ в контекста на традиционната златоградска, родопска и общобългарска фолклорна мелодика

Заглавие: Феноменът „Излел е Дельо хайдутин“ в контекста на традиционната златоградска, родопска и общобългарска фолклорна мелодика

Автор: Росица Тодорова

Издателство: ЕТО

ISBN: 954-9859-35-5

Година: 2005

Книгата е посветена на мелодиката на добилата космическа популярност песен в изпълнение на Валя Балканска като носител на най-тясно регионална специфика, възникнала от начина на изпълнение. На този принцип тя е поставена в диалектологично разграничение и единство в многообразието спрямо маниера на звукоизвличане на повсеместното родопско пеене чрез песенния образец на Надежда Хвойнева, от която и Балканска изначално научава песента. Тук за първи път тези две песни са нотирани в качеството им на две песенни матрици. Анализите разясняват как възникват типовете фолклорна мелодика от начина на изпълнение. Разгледани са в репертоара и на други певци, както и други песни, свързани с тях. Дадена е класификация на мелодическите варианти според типа на теренната им мелодико-изпълнителска принадлежност.