Македония въ рисунки

Заглавие: Македония въ рисунки

Автор: Таня Казанджиева, Надежда Драгова

Издателство: Военно издателство

Година: 2003

Оригиналната по своята композиция книга албум „Македония в рисунки”  вече е библиофилска рядкост. В нея са представени 31 рисунки на художниците Борис Денев, Александър Мутафов и Димитър Пандилов, публикувани в едноименната рубрика във в-к  „Македония” (1933), когато главен редактор на изданието е писателят Димитър Талев.  Рубриката придава особен смисъл на вестникарската страница, на която са публикувани рисунки или скици, които изобразяват пейзажи, образи, изгледи и обичаи от Македония, рисувани по време на войните.

Показан е механизмът на взаимодействие между вестникарската илюстрация и изданието, който надгражда функциите на медията и я превръща от информатор и „място на памет” (П. Нора) в транслатор на етнокултурна идентичност.