Идентичност и справяне със стреса

Заглавие: Идентичност и справяне със стреса

Издателство: Колбис

ISBN: 978-619-7284-17-1

Година: 2017

Представеното изследване е опит за очертаване на различните пластове и сфери, които описват промените в поведенията, насочени към поддържане и трансформиране на идентичността и копинг стратегиите и проследяване на мястото на вътрешни и външни фактори. В приложен аспект резултатите подчертават силната динамика и ежедневното преформулиране в процеса на избори, определящи общото психично благополучие. Развиването на умения за разпознаване и управление на индивидуалните реакции може съществено да подобри степента на удовлетвореност и възприемане на живота като изпълнен със смисъл и жизнена цел и психичното благополучие като цяло. По пътя на себерефлексия успешното реактивно поведение може да се превърне в проактивно, компонент от оптималната идентичност.

Въпросите, на които търсим отговор, в книгата, са: В каква степен индивидуалните характеристики определят избираната идентичност и копинг стратегии? Какво е влиянието на възприеманата среда върху общата самоопределеност и начин на справяне със стреса? Може ли идентичността да определя избираното копинг поведение? В каква степен копинг стратегиите променят или влияят на идентичността? Какви характеристики на идентичността и копинга карат хората да се чувстват удовлетворени и изпълнени с жизнен смисъл?