Идентичността в 3 стъпки: статуси на идентичност и интимност, удовлетвореност от живота и щастие в зряла възраст

Заглавие: Идентичността в 3 стъпки: статуси на идентичност и интимност, удовлетвореност от живота и щастие в зряла възраст

Автор: Маргарита Бакрачева

Издателство: Парадигма

ISBN: 978-954-326-104-8

Година: 2009

Книгата представя част от изследване на развитието през целия живот с основен акцент идентичността и интимността – кои са отговорите на въпроса кой съм аз, каква е степента на  постигната истинска, психологическа интимност, която поддържаме с близките си хора и доколко сме удовлетворени. Всичко това е свързано и с апробирането на техники и консултативната програма „Идентичността в три стъпки“,  насочена към специфичните потребности и проблеми относно решаването на всяка от кризите на психосоциално развитие.