Многото лица на Аз-а (образ за себе си в съвременната реалност)

Заглавие: Многото лица на Аз-а (образ за себе си в съвременната реалност)

Автор: Маргарита Бакрачева, Манол Манолов

Издателство: Колбис

ISBN: 978-619-7284-30-0

Година: 2019

Тази монография е предназначена за психолози, педагози, социални работници, студенти и всички, които се интересуват от въпросите, свързани с изграждането и поддържането на образа за себе си. Направили сме опит да очертаем портрета на съвременните български юноши и младежи от гледна точка на личностната им ориентация и предпочитания, жизнен смисъл и важни за тях аспекти в съвременната динамична действителност. Представяме резултатите от няколко изследвания, обединени от три основни изследователски въпроса: какво вълнува, тревожи и интересува младите хора в България днес, има ли промени в начина и темпа на изграждане на цели, ценности и идентичност, какви интегративни насоки можем да предложим за ефективно взаимодействие с младежите.