Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и субективно психично благополучие в юношеска възраст

Заглавие: Статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и субективно психично благополучие в юношеска възраст

 Автори: Красимира Байчинска, Маргарита Бакрачева, Савка Савова

Издателство: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

ISBN: 978-954-322-256-8; COBISS.BG-ID – 1231138532

Година: 2009

Тази книга съдържа щрихи от психологическия портрет на съвременните български юноши, свързани със статуса на тяхната психосоциална идентичност и особеностите на субективното им психично благополучие. Значимостта на проведените от нас изследвания лежи не само в научноизследователски план. Показани са възможностите за приложение на статусите на психосоциална идентичност в психологическата, педагогическата и консултативната практика. Анализирана е връзката на отделните статуси на психосоциална идентичност с проявите на дезадаптивно поведение в юношеска възраст. Очертани са и възможностите за използване на статусите като начален и краен етап в апробирани от нас целенасочени превантивни и корективни програми.