Живот в условията на криза (COVID-19) / Живот в условията на криза (COVID-19), Вълна 2) / Адаптация на университетските преподаватели към работа от разстояние

Заглавие: ЖИВОТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА (COVID-19)

Автори: Маргарита Бакрачева, Милен Замфиров, Цецка Коларова, Екатерина Софрониева

ISBN: 978-619-91067-4-7

Година: 2020

Заглавие: ЖИВОТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА (COVID-19, ВЪЛНА 2)

Автори: Маргарита Бакрачева, Милен Замфиров, Цецка Коларова, Екатерина Софрониева

ISBN: 978-954-8846

Година: 2021

Заглавие: АДАПТАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Автори: Маргарита Бакрачева, Милен Замфиров, Цецка Коларова, Екатерина Софрониева, Мартин Ценов

ISBN: 978-619-91067-5-4

Година: 2022

В  три изследвания през изминалите две години се постарахме да изведем   някои примери за успешна адаптация  по време на криза. Към позитивните промени преходът е лесен, за щастие забравихме за маските, но активното припомняне и прилагане на това, което ни е помагало преди, може да послужи за по-ефективната себерегулация и днес, и в бъдеще. Това е целта, която си поставихме, обобщавайки резултатите – очертаване на тенденции, които да ни припомнят това.