Социалният характер – теоретични и приложни аспекти

Заглавие: Социалният характер – теоретични и приложни аспекти

 Автор: Пламен Минчев

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5108-5

Година: 2021

В монографията се разглежда концепцията за социалния характер на Ерих Фром. Прави се анализ на образуването на българския социален характер и се разглежда животът на българите и българските турци. Проучени са и са описани различните изследвания на социалния характер, проведени в целия свят. Изследването се фокусира върху учители –  българи и български турци, и цели да установи има ли разлики в техния социален характер (общия характер за една група или народ) и какви са те. Проведени са дълбинни психологически интервюта с учителите.  Анализът на интервютата се фокусира върху няколко основни точки: отношения с родителите, отношения към децата, отношения към мъжете или жените.