Годишник педагогически науки

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Педагогически науки

За изданието
Редакционна колегия – БГ/EN
Указания за авторите – БГ/EN
Декларация за авторство – БГ/EN
Декларация за рецензенти – БГ/EN
Формуляр за рецензия – БГ/EN

Контакт за изпращане на студиите – annual-es@fnoi.uni-sofia.bg

Годишник, книга Педагогически науки, том 113, година 1, 2020

bg_BGБългарски
bg_BGБългарски en_USEnglish