Годишник педагогически науки

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Педагогически науки

За изданието – БГ/EN
Редакционна колегия – БГ/EN
Политика на рецензиране – БГ/EN
Издателска етика – БГ/EN
Указания за авторите – БГ/EN
Декларация за авторство – БГ/EN
Декларация за рецензенти – БГ/EN
Формуляр за рецензия – БГ/EN

Контакт за изпращане на студиите – annual-es@fnoi.uni-sofia.bg

Годишник, книга Педагогически науки, том 113, година 1, 2020
Годишник, книга Педагогически науки, том 114, година 2, 2021

bg_BGБългарски