РАЗПИСИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС БАКАЛАВЪР ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.

Летен семестър:

Предучилищна и начална училищна педагогика:
I курсII курсIII курс

Специална педагогика:
I курсII курсIII курс

Социална педагогика:
I курсII курсIII курс

Зимен семестър:

 Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение ще се проведат чрез дистанционни средства

Предучилищна и начална училищна педагогика:
I курсII курсIII курсIV курс

Специална педагогика:
I курсII курсIII курс,  IV курс

Социална педагогика:
I курсII курсIII курсIV курс