Аудиопродукция и мастеринг

А. Форма и срок на обучение:
редовна ; 3 семестъра

Б. Професионална реализация
Завършилите магистърската програма „Аудиопродукция и мастеринг“ се реализират като:

  • тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка;
  • тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли;
  • музикални редактори и звукови дизайнери за ефирни и електронни медии.

В. Администриране.
– Ръководител – проф. Адриан Георгиев
e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg
Инспектор – Милка Белева
Кабинет 235

Учебен план