СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИЕТИТЕ ОТ МОН УЧЕБНИЦИ ПО ПРЕДМЕТА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА ТРЕТИ КЛАС

  • Иван Душков Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Ключови думи: учебник, урок, знания, компютърно моделиране, учебна програма

Резюме

Предметът Компютърно моделиране е най-новата учебна дисциплина включена в учебната програма за началното училище през учебната 2018/2019 г. В статията е представен сравнителен анализ на съдържанието на петте училищни учебника по Компютърно моделиране за трети клас, одобрени от Министерство на образованието и науката в България. За целите на изследването е използвана учебната програма, която е в сила от 2018 г. Учебното съдържание е разделено на седем ядра. Направеният анализ включва:

съотношението на темите според вида им (за всеки учебник поотделно);

обобщеното съотношение на видовете уроци в съответствие с категорията, към която принадлежат (уроци за нови знания, упражнения и обобщение и преговор) за всички един от учебните комплекти.

За автора

Иван Душков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас., д-р във Факултета по науки за образованието и изкуствата.
ResearcherID: http://publons.com/researcher/4402500/ivan-dushkov
ORCID – http://orcid.org/0000-0002-5300-1301
E-mail: idushkov@uni-sofia.bgidushkov@uni-sofia.bg

Публикувано на
2022-01-31
Рубрика
Теоретични и приложни изследвания