Академичната общност на ФНОИ и COVID 19: изследвания, добри практики и препоръки

Скъпи колеги,
В необичайната за всички ситуация освен трудностите вероятно сте
стигнали и до някои решения, които да облекчат работата ви. В тази връзка е предложението ни да споделите свои наблюдения, изследвания, съвети и добри практики, с които можем да бъдем полезни на колеги и широката общественост.
Новата категория в частта „Актуално“ на страницата на Факултета:
Академичната общност на ФНОИ и COVID 19: изследвания, добри
практики и препоръки, има за цел да представи в синтезиран и разбираем вид опита на академичната общност на ФНОИ. Това разбира се, е изцяло пожелателно, а всеки материал ще бъде с посочено авторство.
Ще се радваме, ако вече имате готови идеи или пък впоследствие се
заразите с ентусиазъм
Може да изпращате всичко по темата на: mbakrachev@uni-sofia.bg

Към Родителите

Проучване – Нагласи след обявяване на първите случаи

Проучване – Реакции Извънредно положение

Педагогическата комуникация в условията  на извънредно положение – Проект на ФНОИ и ЦОКПС, доклад  21.04.2020 г.

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Студенти от катедра Социална педагогика и социално дело на ФНОИ в периода на извънредно положение се включиха като доброволци в националната телефонна линия на МТСП