Годишник на СУ, ФНОИ, Книга Педагогически науки

През месец септември беше публикуван том 116 на Годишника на Софийски университет, ФНОИ, Книга Педагогически науки. В него можете да откриете интересни студии на български и чуждестранни автори.

Годишникът вече е регистриран в базите данни на международните научни мрежи ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) и CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Това е още една възможност за популяризиране на Вашите публикации. Студии за том 117 могат да се подават до края на месец февруари 2024 г. на сайта на Годишника (https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=5597 ).