График за начало на обучението в ОКС Магистър

СРЕЩА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГРАФИК ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР за студентите от магистърски програми „Музикална педагогика“ и „Виртуални студийни технологии и тонрежисура“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2019 г. (Сряда) в 13:00 часа на бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок № 2, ет. 5, зала „Фонотека“.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 14.11.2019, В ЗАЛА 230 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00. ЛЕКЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ДНИТЕ ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 14.11.2019 г.  ДО 22.12.2019 г.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ /, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР. Първият блок лекции ще се проведе на 08, 09 и 10.11.2019, В ЗАЛА 230 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.11.2019, 16.11.2019, 17.11.2019, 22.11.2019, 23.11.2019, В ЗАЛА 601 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.11.2019, 30.11.2019, 01.12.2019, 06.12.2019, 07.12.2019, 08.12.2019, 13.12.2019, 14.12.2019, В ЗАЛА 601 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН /2 СЕМЕСТЪРА/ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН /3 СЕМЕСТЪРА/, ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 4.11.2019 Г.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Логопедия (за бълг. граждани, завършили други специалности), задочно обучение ще започнат на 15.11.2019 г. от 09.00 ч. в зала 403.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Специална педагогика (за завършили други специалности), задочно обучение ще започнат на 30.11.2019 г. от 10.00 ч. в ресурсен център.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Логопедия (за бълг. граждани, завършили други специалности), редовно обучение ще започнат на 13.11.2019 г. от 09.00 ч. в зала 319.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение ще започнат на 14.11.2019 г. от 13.00 ч. в зала 319.

Разписи на занятия