РАЗПИСИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС БАКАЛАВЪР ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

Зимен семестър:

Предучилищна и начална училищна педагогика:
I курсII курсIII курсIV курс

Специална педагогика:
I курсII курсIII курс,  IV курс

Социална педагогика:
I курсII курсIII курсIV курс