Юбилейна научна конференция „ЛОГОПЕДИЯТА С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“

Юбилейна научна конференция с международно участие „ЛОГОПЕДИЯТА С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“,
посветена на
135-годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и
3-годишнината от създаването на катедра “Логопедия” към
Факултет по науки за образованието и изкуствата
10 – 11 ноември 2023 г., Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Покана / Invitation
Доклад-образец / Proceedings  template

Програма

Сборник с доклади към Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 135-годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 3-годишнината от създаването на катедра „Логопедия“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата, 10–11 ноември 2023 г.