Дървото на живота днес и утре

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Дървото на живота днес и утре

Съставител: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-5067-5

Година: 2020

Книгата каталог представя част от творбите на преподаватели, докторанти и студенти от: СУ „Св. Климент Охридски“, България; ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България; Националната художествена академия, България; Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша; Нишкия университет, Сърбия; Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция; Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Северна Македония; Университет на Източно Сараево, Требине, Р Сръбска, реализирани по съвместен проект с подкрепата на ФНИ на СУ, създадени в рамките на проект „Арт инициативи 2020“.  Творбите интерпретират древния символ дървото на живота в съвременен контекст.