Катедра Визуални изкуства / The Visual Arts Department

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Катедра Визуални изкуства / The Visual Arts Department

Съставител и автор на текста: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски

ISBN: 978-954-07-4871-9 Година: 2019

Книгата каталог представя кратка история на катедра „Визуални изкуства“, специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“, бакалавърските и магистърските програми, изучаваните дисциплини, преподавателите, изявите на преподаватели и студенти в областта на изкуството и др. Повод за издаването ѝ е 25-ата годишнина на специалност „Изобразително изкуство“.