От Тракия до Троя / From Thrace to Troy

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие:  От Тракия до Троя / From Thrace to Troy

Съставител:  Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5110-8

Година: 2020

Книгата каталог представя авторски постери на преподаватели и студенти от специалност „Графичен дизайн“ на  СУ „Св. Климент Охридски“, България, и специалност „Графичен дизайн“ на Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция, реализирани по съвместен проект с подкрепата на ФНИ на СУ. В постерите са интерпретирани артефакти от древна Тракия  и древна Троя.