Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство

Автор: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5034-7

Година: 2020

Книгата изтъква достойното и заслужено място, което българският уникален художествен текстил заема още от 60-те години на ХХ век на световната артсцена. Разглежда постмодерните тенденции в творчеството на съвременни художници текстилци и налага идеята за синхронното възникване на съответните тенденции в българското, европейското и световното изкуство.