Постмодерният орнамент

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Постмодерният орнамент

Автор: Лаура Димитрова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-4389-9

Година: 2018

Монографията е резултат от трайния интерес на автора към декоративно-приложните изкуства, където орнаментът изпълнява съществена роля през почти всички периоди от историческото развитие на обществото. В нея се акцентира на ролята на орнамента и промяната на неговите функции в постмодерната ситуация. Представени са произведения на визуалните и декоративно-приложните изкуства от времето на постмодернизма, в които орнаментът е широко използван в потвърждение на тезата, че постмодерният орнамент е изоморфен образ на съвременното общество и със своята фрагментарност и еклектика показва множеството пътища и различните гледни точки към нестабилните закони на постмодерната действителност.