Графични трансформации. Българска и нидерландска графика и арт книга

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Графични трансформации. Българска и нидерландска графика и арт книга (книга каталог)

Автор:Снежина Бисерова

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-5088-0

Година: 2020

В поредица от изложби в рамките на форума “Графични трансформации” се изследват най-актуалните тенденции в съвременното графично изкуство. Включени са дигиталните технологии едновременно и в съпоставка с резултатите от учебния процес, и от творческата практика на преподаватели, студенти и докторанти от Софийския университет, от НХА, както и от водещи висши художествени училища в Канада, Нидерландия, Полша, Хърватия.