65 избрани творби

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: 65 избрани творби

Автор: Стефан Алтъков

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-5207-5

Година: 2021 Книгата каталог съдържа избрани творби от проф. д-р Стефан Алтъков и е посветена на неговата 65-годишнина. Тя включва живописни произведения и рисунки от различни периоди от творчеството на автора.