Опити

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Заглавие: Опити

Автор: Стефан Алтъков

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5058-3

Година: 2020

Изданието е реализирано в рамките на проекта „Арт инициативи 2020“.

Избраните произведения, наречени от самия автор „Опити“, съответстват на търсенията на Стефан Алтъков през последните години. Търсения разнопосочни, що се отнася до материали, техники и изразни средства, и същевременно последователни, обединени от основната концепция на, може да се каже, цялото му досегашно творчество.