Оромоторна логопедична терапия: теоретични аспекти и практическо приложение (логопедичен масаж, артикулационна и миофункционална гимнастика)

Заглавие: Оромоторна логопедична терапия: теоретични аспекти и практическо приложение (логопедичен масаж, артикулационна и миофункционална гимнастика)

Автор: Елена Бояджиева-Делева

Издателство:  Стено

ISBN: 978-619-241-111-4

Година: 2020

Книгата съчетава теоретичните и практико-приложните аспекти на проблематика, чието проучване е необходимо и полезно за широк кръг специалисти: логопеди, ортодонти, ерготерапевти и рехабилитатори. Като учебник тя е предназначена основно за студентите по логопедия в курсовете, в чиято учебна програма се застъпва оромоторната терапия. Книгата може да намери пряко приложение и в практиката на логопедите, работещи с говорна патология от неврогенен и биомеханичен произход, както и с нарушения на храненето и гълтането. Тя може да се използва като ръководство, на чиято основа да се планират сесиите по оромоторна терапия. Новото, което се предлага за пръв път на български език, е детайлното описание на взаимовръзката между оромоторните механизми на храненето и говора, влиянието на вредните навици в оралната област и на ортодонтските нарушения върху храненето и говора, като се прави мост между логопедичната терапия и ортодонтското лечение. Приносно е както детайлното систематизиране на средствата на логопедичната оромоторна терапия според принципите на медицинската рехабилитация, така и описанието на миогимнастиката като система от упражнения, различна от класическата артикулационна гимнастика. Специално внимание е отделено на пасивните средства на оромоторната терапия: масаж, постизометрична релаксация, както и на мануалните и постуралните маневри, прилагани при дисфагия и някои форми на дисфония.