Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална парализа

Заглавие: Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална парализа

Автор: Елена Бояджиева-Делева

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5237-2

Година: 2021

В монографията „Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална парализа“ д-р Бояджиева-Делева представя своите проучвания и споделя опита си в изясняването на картината на комуникативните и когнитивните нарушения при детската церебрална парализа. Трудът е в интердисциплинарна област, която крие редица въпроси, засягащи въздействието на сложната патология на синдрома над езиковото, говорното и познавателното развитие. Представен е подробен преглед на типичното развитие на моториката, езика, говора и когнитивните процеси в ранна и предучилищна възраст. Детайлно се разгледани особеностите в развитието на тези сфери при деца с церебрална парализа. Данните, получени от авторовото експериментално изследване, подчертават актуалността на темата и на труда, пряко свързана с необходимостта да се стигне до специализирани и същевременно комплексни логопедични терапевтични стратегии за дизартрията в детска възраст и съпътстващите я нарушения.