Формуляри в помощ на логопедичната практика

Заглавие: Формуляри в помощ на логопедичната практика

Автор:Елена Бояджиева-Делева

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4839-9

Година: 2019

Сборникът е второ, допълнено и преработено издание на книгата „Сборник формуляри за логопедичната практика. Помагало за студенти по логопедия“. Предназначен е както за практиците, така и за студентите от специалност „Логопедия“, които могат да използват готовите бланки и стимулния материал към тях по време на практическото си обучение, преддипломния си стаж и началото на самостоятелната си практика след завършване на висшето си образование. Включени са бланки и формуляри, предназначени за диагностичната, терапевтичната и консултативната работа на стажантите и начинаещите практици. Някои формуляри, представени за пръв път в първото издание на сборника, тук са обогатени с нови документи, станали задължителни с влизането в сила на Регламента на ЕС за защита на личните данни (GDPR). В това издание на сборника нов протокол добавя възможности за по-задълбочено оценяване на езиковото развитие. Нова е и Анкетата за игровата дейност на деца от предучилищна и начална училищна възраст. Към повечето диагностични протоколи е допълнен нов стимулен материал или съдържанието им е актуализирано, като същевременно всички са технически или графично преоформени с цел оптимизация на приложението им. Картинният материал към протокола за комплексно логопедично обследване също е обновен. Особено полезен е тестът за артикулация и фонология, който е представен в нова версия. Преработката засяга минимални промени на стимулните думи и напълно обновен картинен материал. Новата версия е апробирана с 84 деца.