Работа по проекти в обучението по математика в началните класове

Заглавие: Работа по проекти в обучението по математика в началните класове

 Автор: Габриела Кирова

Издателство: Авангард Прима

ISBN: 978-619-239-495-0

Година: 2020

В книгата е представен теоретичен анализ и са проследени възгледите на български и чуждестранни педагози за същността, мястото и значението на проектното обучение и в частност – работата по проекти с ученици от началните класове. Формулирани са основните цели на работата по проекти в обучението по математика и видовете проекти според тяхната продължителност. Посочени са стъпките (етапите) в работата по един проект по математика.

Изданието включва разработки на 11 проекта за І, ІІ, ІІІ и ІV клас, които са авторски. Те са опитно апробирани в реален учебен процес. Проектите варират от тематични уроци (за първи и за втори клас) по теми от непреходни приказки и романи за деца, през проектите „Математически пъзели за втори клас“ и „Празник на числото 100“ за втори клас, „Математически речник“ – за трети и за четвърти клас, „Стаята на тайните“ – за трети клас, до подходящите за четвърти клас проекти „София – столица на България“, „Математика от света на футбола“, „Европа в числа“ и „Математика в света около нас“,  “Европа – нашият дом“.

Проектите са описани детайлно и могат да бъдат приложени с ученици от началните класове. Книгата съдържа богат снимков материал.

Примерните разработки на проекти на авторката могат да послужат за основа и да бъдат преобразувани или обогатени според вижданията на началните учители или студентите, които ги реализират със своите ученици.